miercuri, 26 aprilie 2017

Iași, Oraș al Marii Uniri. Ilustrate maxime.

Pe 15 august 1916 România a intrat în Prima Mare Conflagraţie Mondială, alături de puterile Antantei. Motivaţia a fost una singură. Aceea de a uni pe toţi românii într-o singură ţară. Dar s-a dovedit că un asemenea țel era mult mai greu de atins decât părea. Spre sfârşitul anului 1916 armatele germane au ocupat partea de sud a ţării, inclusiv Capitala. În aceste condiții, Regele Ferdinand I, Parlamentul țării şi Guvernul s-au refugiat la Iaşi, arașul devenind, pentru o perioadă de doi ani, Capitala Regatului României, loc de refugiu dar şi cel în care armata a fost reorganizată.

Pornind de la această realitate istorică, dar și ca urmare a unei decizii politice a actualului Parlament de a aniversa Centenarul „Iaşi - Capitala Regatului României 1916 - 1918 şi oraş al Marii Uniri”, Romfilatelia a pus în circulație, la 26 aprilie 2017, emisiunea de mărci poștale intitulată „Iași, Oraș al Marii Uniri”. Aceasta este compusă din 4 timbre, o coliță dantelată și un set de două plicuri prima zi. S-a editat și un album filatelic. Detaliile le găsiți aici. 
Timbrele reproduc imagini ale unor clădiri simbol ale orașului Iași folosite în perioada 1916 - 1918 în guvernarea țării și în pregătirea Marii Uniri din 1918: Casa Ghica - Comăneşti (azi, Muzeul Unirii) - reședința Regelui Ferdinand I, Palatul Rosetti - Roznovanu (azi, Primăria Iași) - sediul ministerelor și al Consiliului de Miniștri, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” - sediul Senatului și Teatrul Național „Vasile Alecsandri” - sediul Adunării Deputaților. Timbrul coliței dantelate are ca imagine stema Municipiului Iași.
Ștampila prima a funcționat la Iași dar s-a găsit și la București, astfel încât am putut realiza ilustratele maxime dorite chiar în ziua lansării emisiunii.

1. Ilustrată maximă „ Muzeul Unirii”.
Locuinţa Regeluii Ferdinand, în perioada 26 decembrie 1916 - 23 aprilie 1919, era una dintre cele mai frumoase clădiri din Iași, Casa Ghica-Comăneşti. Aceasta a servit ca reşedinţă şi domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în anii 1859-1863. În 1916 casa era sediul băncii Creditul Funciar Urban, fiind evacuată special pentru rege. Astăzi, în clădire funcţionează Muzeul Unirii care a fost deschis pentru public în anul 1959, cu prilejul sărbătoririi centenarului Unirii Principatelor Române.
 2. Ilustrată maximă „Teatrul Național Vasile Alecsandri”.
Actuala clădire a Teatrului a fost construită între anii 1894 – 1896, pe locul vechii primării, fiind considerată a fi cel mai vechi și cel mai frumos lăcaș de acest gen din țară. La 1 decembrie 1896, clădirea Teatrului Național a fost inaugurată de primarul Nicolae Gane. Planurile clădirii aparțin celebrilor arhitecți vienezi Fellner și Helmer, ce au proiectat construcțiile similare din Viena, Praga, Odessa și Zürich. În perioada 1916 – 1918 clădirea a asigurat spaţiul de desfăşurare a lucrărilor Adunării Deputaţilor.
3. Ilustrată maximă „Universitatea Alexandru Ioan Cuza”.
La 23 mai 1893, pe locul unde funcţionase până în 1888 Teatrul Naţional, a avut loc ceremonia punerii pietrei de temelie a Palatului Universitar, cunoscut astăzi ca principal corp de clădire al Universității, în prezenţa Principelui Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen. Construit după planurile architectului Louis Blanc, Palatul Universităţii a fost inaugurat pe 21 octombrie 1897 sub înaltul patronaj al Regelui Carol I şi al Reginei Elisabeta. Pe perioada refugiului la Iaşi, Universitatea a găzduit ședințele Senatului și fost sediu pentru Ministerul de Război şi Ministerul Învăţământului.


4. Ilustrată maximă „Primăria Municipiului Iași”.
Palatul Rosetti – Roznovanu, care adăpostește actualul sediu al Primăriei Iași, a fost construit la sfârșitul secolului al XVIII-lea, fiind restaurat între anii 1830 și 1833 de către cunoscutul arhitect Gustav Freywald, cel care a proiectat și Catedrala Mitropolitană din Iași. Clădirea a jucat un rol deosebit pe scena istoriei în Primul Război Mondial, între 1916 - 1918, când a găzduit Consiliul de Miniștri și sediile ministerelor conducerii politice refugiate de la București.


5. Ilustrată maximă „Stema Municipiului Iași”.
Prin Hotărârea Guvernului României nr. 307/2014 (clic) a fost aprobată Stema municipiului Iași.
Să auzim de bine!
Alex M