marți, 26 mai 2015

Ilustrate maxime din Timişoara

În martie 2012 a fost pusă în circulaţie o interesantă emisiune filatelică dedicată aniversării a 800 de ani de atestare documentară a Timişoarei
Era perioada în care Romfilatelia trebuia să se supună, scrâşnind din dinţi, regulilor stabilite de ANCOM. În acel an au fost emise 29 de serii de timbre! Mânăriile josnice ale prestatorului român de servicii filatelice, susţinute necondiţionat de ministrul penal D. Nica şi de incompetenţa şi inconştienţa parlamentarilor au permis ca, după doar un an, să se desfiinţeze orice reglementare serioasă şi concretă din domeniul filatelic. Şi aşa am ajns ca, în anul 2014, să fie puse în circulaţie 44 de emisiuni, iar în primele cinci luni din 2015 nu mai puţin de 15! Dar cel mai grav mi se pare că este emiterea ilegală a mărcilor poştale româneşti! Am mai abordat acest aspect aici şi mă voi referi la el ori de câte ori va fi cazul, până voi afla argumentele contrare acestui punct de vedere.
Emisiunea la care mă refer acum se compune din patru timbre şi o coliţă dantelată. De asemenea, s-au mai realizat un set de două plicuri "prima zi", un carton şi un album filatelic. Mărcile poştale sunt machetate în coală de 32 de timbre, minicoală de 8 timbre + o vinietă şi un produs special (cele 4 mărci poştale, coliţa dantelaţă şi schwarzdruck-urile timbrelor emisiunii) în albumul filatelic. Imaginile timbrelor sunt următoarele:
- valoarea nominală de 2,10 lei - Catedrala Episcopală Romano-Catolică;
- valoarea nominală de 5,00 lei - Cetatea Timişoarei în 1602;
- valoarea nominală de 7,60 lei Castelul Huniade, după o litografie din secolul al XVIII-lea;
- valoarea nominală de 14,50 lei - Catedrala Mitropolitană Ortodoxă; această imagine se repetă pe timbrul coliţei dantelate.


1936_timisoara-2-10lei1936_timisoara-5lei
1936_timisoar_7-60lei1936_timisoara_14-5lei

1936_Timisoara-800-ani
Ştampila "prima zi"
Pentru a realiza ilustrate maxime cu mărcile acestei emisiuni am apelat la serviciile Oficiului Poştal Timişoara 1 de la care am obţinut obliterările necesare. Pentru aceasta rămân recunoscător doamnei diriginte a oficiului. Cărţile poştale ilustrate au fost tipărite la Fullcolor, Bucureşti.

1. Ilustrată maximă "Cetatea Timişoarei". 
Cetatea Timişoarei s-a aflat sub ocupaţie otomană 164 de ani, începând din 1552. Încercarea de recucerire de către creştini a avut loc de mai multe ori, dar fără rezultat, până în 1716. Atunci, în fruntea armatei Imperiului Habsburgic se afla prinţul Eugeniu de Savoya, care după ce a câştigat lupta de la Petrovaradin (la 5 august 1716), începe asediul Timişoarei. La 28 august, imperialii şi-au stabilit tabăra la Beregsău, în apropierea Timişoarei, iar în ziua de 16 septembrie, prinţul Eugeniu de Savoya adresează turcilor o somaţie de predare, rămasă însă fără răspuns. La 1 octombrie 1716 are loc un asalt în urma căruia suburbia Palanca Mare, incendiată de turci, ajunge în mâinile austriecilor. A urmat atacul decisiv căruia garnizoana turcească nu i-a putut face faţă,  fiind nevoită să predea cetatea la 12 octombrie 1716. Ieşirea trupelor turceşti din Timişoara s-a făcut pe data de 17 octombrie 1716. 
Ştampila de zi aplicată are data de 17.10.2013

Tms_Cetatea-fulcolor


2. Ilustrată maximă "Castelul Huniazilor". 
Pe locul castelului actual era o cetate construită de meşteri italieni în perioada 1307 -1315, în timpul domniei regelui Carol Robert de Anjou. Între anii 1443 – 1447 Ioan de Hunedoara reconstruieşte acest edificiu grav avariat de un cutremur. În 1849 clădirea a fost distrusă până în temelii şi a trebuit să fie complet refăcută, forma sa actuală datând din 1856. Din 1946 găzduieşte Muzeul Banatului. 
Intrucât istoria Castelului se împleteşte strâns cu cea a Cetăţii, am ales ca dată de obliterare tot ziua de 17.10.2013

Tms_Castelul-Huniade-fulcolor


2. Ilustrată maximă "Catedrala Metropolitană Ortodoxă".
Este una din clădirile simbol ale oraşului, construită între anii 1936-1946. Stilul său combină armonios elemente de arhitectură bizantină şi de arhitectură veche românească. Are 11 turnuri  acoperite cu ţiglă smălţuită colorată, formând motive decorative tipic româneşti şi o înălţime de 83 m. Cupola mare e în stil moldovenesc, bolţile laterale sunt în stil bizantin, iar pardoseala este formată din mozaic stilizat după modelul covoarelor bănăţene. Fiecare din cele 7 clopote corespunde unui ton muzical, având şi câte o inscripţie din textele sfinte. Ele au fost  acordate de compozitorul Sabin Drăgoi, iar armonia lor este una cu totul specială. Catedrala a fost sfinţită în 1946 în prezenţa ctitorului său, regele Mihai I al României şi poartă hramul Sfinţii Trei Ierarhi” (30.ianuarie) şi „Sfântul Iosif de la Partoş” (14. septembrie). 
Obliterarea s-a făcut la 30.01.2014sâmbătă, 16 mai 2015

Europhilex, Londra 2015–Ilustrate maxime

Marea sărbătoare a filateliei mondiale, aniversarea a 175 de ani de la apariţia în Marea Britanie a celebrului Penny Black, a găsit Romfilatelia în adormire. Prestatorul român de servicii filatelice, lipsit de inspiriaţie, a găsit de cuviinţă să marcheze acest eveniment doar prin supratipărirea coliţei dantelate emisă în anul 1990, când s-au împlinit 150 de ani de la emiterea primului timbru din lume. Probabil că efortul de a concepe un nou timbru ar fi fost prea mare! Supratiparul cuprinde, bineînţeles că în folio aur, următoarele elemente:
 Timbrul de 27 parale din seria "MOLDOVA, Cap de bour, emisiunea I";
– Textul "EUROPHILEX/LONDRA/2015";
– Noua valoare a timbrului (9,10 lei) şi anularea celei vechi (10 lei).
Emisiunea mai cuprinde un plic “prima zi” şi întregul poştal cod 005/2015.
Să facem precizarea că pe timbrul coliţei nu s-a tipărit niciun element care să marcheze evenimentul sărbătorit! 

2066_COLITA_EUROPHILEX-Londra-2015
Coliţa emisiunii.
2066_EUROPHILEX-Londra-2015
Ştampila "prima zi".

Folosind timbrul emisiunii şi ştampila “prima zi” am realizat trei ilustrate maxime pe care le prezint în continuare.

1. Ilustrata maximă “Penny Black, primul timbru poştal din lume”. Cartea poştală ilustrată a fost tipărită la Lucky superstar, Bucureşti.


Penny black

2. Ilustrata maximă “Cap de bour, emisiunea I, 27 parale”. Cartea poştală realizată de EDIPOST în anii ‘90.Cap de bour

3. Ilustrata maximă “Porumbel mesager”. Suportul a fost tipărit la Lucky superstar, Bucureşti.


Porumbel mesager

Iată şi întregul poştal cod 005/2015.

005-2015_Spz-


Să auzim de bine!
Alex M

vineri, 8 mai 2015

Pelicani cu repetiţie de la Romfilatelia

Emisiunea filatelică "Faună ocrotită din rezervaţiile româneşti: pelicani", apărută la data de 10 aprilie (în loc de 19 iunie, aşa cum ne dezinformează Planul anual de emisiuni) este compusă din patru timbre, o coliţă dantelată, patru ilustrate maxime, plic prima zi şi album filatelic. 
Timbrele cu valoarea nominală de 3,60 lei, respectiv 8,10 lei au ca imagine Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus). Pe timbrele cu valorile nominale de 5,00 lei, respectiv 9,10 lei, precum şi pe timbrul coliţei, având valoarea nominală de 9,10 lei, este reprezentat Pelicanul creţ (Pelecanus crispus). Cred că mai corect ar fi fost ca această serie să cuprindă doar două mărci poştale, câte una pentru fiecare specie de pelicani. Repetarea subiectelor pe timbre, mai ales în cadrul aceleiaşi serii, nu are o justificare logică. 
Mărcile poştale sunt machetate în coală de 32 de timbre, minicoală de 5 timbre + o vinietă şi bloc de 4 timbre (în album).  


2061_3-60lei_Pelican_comun
Timbrul cu valoarea nominală de 3,60 lei + vinietă
2061_5-00lei_Pelican-cret
Timbrul cu valoarea nominală de 5 lei cu + vinietă
2061_8-10lei_Pelican-comun
Timbrul cu valoarea nominală de 8,10 lei cu + vinietă
2061_9-10lei_Pelican-cret
Timbrul cu valoarea nominală de 9,10 lei cu + vinietă
2061_Colita_9-10lei
Coliţa dantelată
2061_Pelicani
Ştampila prima zi

Personal, am realizat ilustrate maxime doar cu timbrele având valorile nominale de 3,60 lei şi, respectiv, 5 lei

2062_Pelicanul comun_3-60lei
Ilustrată maximă: "Pelicanul comun"
CPI: Pelicani la Zoo Bucureşti; tiparul executat la Luky superstar
2062_Pelicanul cret_Antipa_5-00lei
Ilustrată maximă: "Pelicanul creţ"
CPI: Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa-Bucureşti
 Diorama "Viaţa în Delta Dunării"
2062_Pelicanul cret_Antipa_5-00lei-verso
Ilustrată maximă: "Pelicanul creţ"-verso
2062_Pelicanul cret_5-00lei
Ilustrată maximă: "Pelicanul creţ"
CPI: Pelicani la Zoo Bucureşti; tiparul executat la Luky superstar

Iată şi două ilustrate maxime realizate de Romfilatelia cu mărcile poştale de 8,10lei şi 9,10 lei.
Ilustrată maximă: "Pelicanul comun"
Ilustrată maximă: "Pelicanul creţ"Să auzim de bine!
Alex M


vineri, 1 mai 2015

Reclamă prin filatelie!

În ultima zi a lunii aprilie a apărut o nouă emisiune filatelică intitulată "Excelenţa în Comunicare. De la tăbliţe la tabletă." O temă generoasă, cu posibilităţi multiple de abordare care, din păcate, a fost ratată, timbrul acestei emisiuni fiind dedicat aniversării a 10 ani de existenţă a unei agenţii de comunicare. Această organizaţie se pare că a crescut în 10 ani până la nivelul de a solicita dreptul ca activitatea să-i fie omagiată (http://www.romfilatelia.ro/marci/colectia.php?ContentID=865), la nivel naţional, prin emiterea unui timbru. Dar şi aşa dacă ar fi, emiterea mărcii poştale respective s-a făcut în afara legii române (Legea nr. 187/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale), care prevede:
"Art. 47.1
(1) Timbrele şi efectele poştale sunt o manifestare a suveranităţii statului şi vor fi emise şi puse în circulaţie numai sub autoritatea statului.
(2) Emiterea, punerea şi retragerea din circulaţie a timbrelor şi a efectelor poştale, precum şi distribuirea şi comercializarea acestora se realizează de către Societatea Comercială «Romfilatelia» - S.A., persoană juridică de interes public.
.............................................................................................

(5) MSI este organul administraţiei publice centrale care exercită drepturile de control al statului asupra persoanei juridice emitente a timbrelor şi efectelor poştale prevăzute la alin. (2)".

Reţinem că timbrele se emit sub autoritatea statului român reprezentat de Ministerul pentru Societate Informaţională. Planul de emisiuni filatelice pentru anul 2015 a fost întocmit, sub forma unei ciorne, de către prestatorul necalificat de servicii filatelice care, culmea obrăzniciei, menţionează la sfârşitul documentului"Romfilatelia îşi rezervă dreptul de a redimensiona programul emisiunilor de timbre, comunicând în timp util orice modificare".
Este clar că pe fondul unei legi prost făcute (privind capitolul "Emiterea şi comercializarea timbrelor şi efectelor poştale") şi a lipsei de interes a MSI, Romfilatelia se comportă ca autoritate a statului!! De aceea afirm că timbrul acestei emisiuni a fost emis în dispreţul legii.

De aceea nici nu voi insista prea mult pe prezentarea acestei emisiuni. Menţionez că marca poştală are valoarea de 4,70 lei şi este machetată în coală de 20 de timbre şi minicoală de 5 timbre+1 vinietă+3 tabsuri.
Pe tabsuri sunt reprezentate:
- tăbliţele de la Tărtăria (5500 – 5300 î.Hr.);
- portretul lui Johannes Gutenberg şi o imagine a presei lui tipografice;
- portretul lui Alexander Graham Bell împreună cu telefonul pe care l-a inventat;
2064_excelenta-comunicare_bloc
Blocul de cinci timbre, o vinietă şi trei tabsuri al emisiunii

Cu toate condiţiile de ilegalitate în care a apărut această emisiune, am realizat câteva ilustrate maxime, dar voi fi primul care mă voi bucura dacă marca poştală ar fi vreodată declarată indezirabilă şi scoasă din evidenţa filateliei româneşti. Atunci, bineînţeles că nici aceste maxime nu vor fi acceptate.
Pana-de-scris
Ilustrată maximă "Pană de scris"
Pana-de-scris-verso
Ilustrată maximă "Pană de scris"/verso

Act-notarial-pergament
Ilustrată maximă
"Act notarial scris pe pergament (1557)"
Act-notarial-pergament-verso
Ilustrată maximă
"Act notarial scris pe pergament (1557)"-verso

Tableta-digitala
Ilustrată maximă "Tabletă digitală"

***
Se impune o precizare. Nu am nicio intenţie de a desconsidera rolul publicităţii în societatea contemporană sau meritele profesionale ale organizaţiei în folosul căreia a fost emis acest timbru. Chiar îi admir pentru reuşita lor, dar şi pentru acţiunea de documentare pe care au făcut-o la magazinul filatelic de pe strada  Jean Louis Calderon şi la O.P. Bucureşti 37, cu prilejul punerii în circulaţie a emisiunii. Persoanelor din conducerea Romfilatelia nu le-a păsat niciodată de problemele filateliştilor.
Problema este că nu s-a respectat legea. 

Să auzim de bine!