sâmbătă, 7 aprilie 2018

HRISTOS A ÎNVIAT!


Pentru creștinii ortodocși, Sfântul Paşte reprezintă cea mai importantă sărbătoare, ea celebrând Învierea Lui Iisus Hristos din morţi. După intrarea triumfală în Ierusalim, clic aici, în următoarea săptămână, Isus a avut parte de multă suferinţă şi dezamăgire: Iuda L-a vândut, Petru s-a lepădat de El, ucenicii L-au părăsit, a primit multe batjocuri şi bătăi… Apoi a murit pe cruce. Şi toată această suferinţă a primit-o pe nedrept. Dar Isus ştia că aşa va fi. Aceasta era de fapt misiunea Lui: să moară pentru păcatele întregii omeniri, ca toţi să poată primi în dar viaţa veşnică. Dar putea un mort să ofere viaţa veşnică? Nu. Aşa că, în a treia zi, Isus a înviat.

1. Faptul că Iisus a trăit și a murit prin răstignire este clar și public, fiind înregistrat  în istorie. Sunt câteva referiri privind viata Lui Iisus și impactul Lui în lume. Senatorul și istoricul roman Tacit (n. cca. 55 - d. cca.115 d.Hr) a fost fascinat de personalitatea Lui Iisus și a ucenicilor creștinii, care apoi au fost martirizați! Tacit vorbește clar despre Iisus ca despre o persoană istorică, crucificată pe vremea lui Pilat din Pont; el spune că până în anul 65 e.n.  credința creștină s-a întins rapid, atât în Iudeea cât și în toată Mediterana și până la Roma.

Ilustrate maxime „Răstignirea Domnului” 

 MP: 12 lei/CD, 09.03.2018
OBL: Ștampila prima zi
CPI: Tipărită la FullColor,București

MP: 1,30 lei, 10.03.2017
OBL: Ștampilă AFB București, 18.04.2017
CPI: Icoană de la Mănăstirea „Radu Vodă”
din București

2. Sutașul Longhin a fost martor la Patimile de pe Cruce ale Mântuitorului Iisus Hristos şi a văzut minunile petrecute după aceea, (pământul s-a cutremurat, soarele s-a întunecat, mormintele s-au deschis și pietrele s-au despicat), mărturisind că El este, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu. Longhin împreună cu alţi doi ostaşi ai săi au crezut desăvîrşit în Hristos şi s-au făcut propovăduitori ai Învierii Lui, mărturisind lui Pilat şi arhiereilor toate cele ce s-au făcut. Apoi, botezându-se de către Sfinţii Apostoli, au plecat în Capadocia (Turcia de azi) şi s-au făcut şi ei Apostoli ai Mântuitorului, suferind moarte mucenicească. Sunt prăznuiţi la 16 octombrieSutașul Longhin este reprezentat pe icoana Răstignirii Domnului, în partea din dreapta, în spatele Sfîntului Evanghelist Ioan.

Ilustrată maximă „Icoana Sfântului Mucenic Longhin”

MP: 1,30 lei, 10.03.2017
OBL: Ștampilă de zi, București, 16.10.2017
CPI: Tipărită la FullColor,București
3. Învierea Domnului reprezintă un eveniment copleşitor pentru orice om, un mister care, deși s-a petrecut acum două mii de ani, continuă să fascineze întreaga făptura umană, este o realitate care se transmite din generaţie în generaţie, de la un secol la altul ca un izvor de apă vie. De acest măreţ praznic atârnă mântuirea noastră, deoarece prin învierea Sa, Hristos ne-a adus o nemărginită bucurie. El ne-a izbăvit de moarte, din robia păcatului şi de osânda iadului, redeschizând uşile Raiului. Dacă la moartea Sa pe cruce cerul s-a întunecat, la Învierea Sa din morţi toate s-au umplut de lumină, atât cerul  cât şi pământul. Lumina Lui Hristos a luminat prin Înviere întreaga fire văzută şi nevăzută, creată de Dumnezeu. Lumina strălucitoare a Învierii Domnului învăluie sufletele tuturor creştinilor, transfigurându-le, curăţindu-le și înnobilându-le.

Ilustrate maxime „Învierea  Domnului Iisus Hristos”

MP: 1,30 lei, 09.03.2018
OBL: Ștampila prima zi
CPI: Tipărită la FullColor,București

MP: 1,30 lei, 09.03.2018
OBL: Ștampila prima zi
CPI: Tipărită la FullColor,BucureștiHRISTOS A ÎNVIAT!

Să auzim de bine!
Alex M