vineri, 1 mai 2015

Reclamă prin filatelie!

În ultima zi a lunii aprilie a apărut o nouă emisiune filatelică intitulată "Excelenţa în Comunicare. De la tăbliţe la tabletă." O temă generoasă, cu posibilităţi multiple de abordare care, din păcate, a fost ratată, timbrul acestei emisiuni fiind dedicat aniversării a 10 ani de existenţă a unei agenţii de comunicare. Această organizaţie se pare că a crescut în 10 ani până la nivelul de a solicita dreptul ca activitatea să-i fie omagiată (http://www.romfilatelia.ro/marci/colectia.php?ContentID=865), la nivel naţional, prin emiterea unui timbru. Dar şi aşa dacă ar fi, emiterea mărcii poştale respective s-a făcut în afara legii române (Legea nr. 187/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale), care prevede:
"Art. 47.1
(1) Timbrele şi efectele poştale sunt o manifestare a suveranităţii statului şi vor fi emise şi puse în circulaţie numai sub autoritatea statului.
(2) Emiterea, punerea şi retragerea din circulaţie a timbrelor şi a efectelor poştale, precum şi distribuirea şi comercializarea acestora se realizează de către Societatea Comercială «Romfilatelia» - S.A., persoană juridică de interes public.
.............................................................................................

(5) MSI este organul administraţiei publice centrale care exercită drepturile de control al statului asupra persoanei juridice emitente a timbrelor şi efectelor poştale prevăzute la alin. (2)".

Reţinem că timbrele se emit sub autoritatea statului român reprezentat de Ministerul pentru Societate Informaţională. Planul de emisiuni filatelice pentru anul 2015 a fost întocmit, sub forma unei ciorne, de către prestatorul necalificat de servicii filatelice care, culmea obrăzniciei, menţionează la sfârşitul documentului"Romfilatelia îşi rezervă dreptul de a redimensiona programul emisiunilor de timbre, comunicând în timp util orice modificare".
Este clar că pe fondul unei legi prost făcute (privind capitolul "Emiterea şi comercializarea timbrelor şi efectelor poştale") şi a lipsei de interes a MSI, Romfilatelia se comportă ca autoritate a statului!! De aceea afirm că timbrul acestei emisiuni a fost emis în dispreţul legii.

De aceea nici nu voi insista prea mult pe prezentarea acestei emisiuni. Menţionez că marca poştală are valoarea de 4,70 lei şi este machetată în coală de 20 de timbre şi minicoală de 5 timbre+1 vinietă+3 tabsuri.
Pe tabsuri sunt reprezentate:
- tăbliţele de la Tărtăria (5500 – 5300 î.Hr.);
- portretul lui Johannes Gutenberg şi o imagine a presei lui tipografice;
- portretul lui Alexander Graham Bell împreună cu telefonul pe care l-a inventat;
2064_excelenta-comunicare_bloc
Blocul de cinci timbre, o vinietă şi trei tabsuri al emisiunii

Cu toate condiţiile de ilegalitate în care a apărut această emisiune, am realizat câteva ilustrate maxime, dar voi fi primul care mă voi bucura dacă marca poştală ar fi vreodată declarată indezirabilă şi scoasă din evidenţa filateliei româneşti. Atunci, bineînţeles că nici aceste maxime nu vor fi acceptate.
Pana-de-scris
Ilustrată maximă "Pană de scris"
Pana-de-scris-verso
Ilustrată maximă "Pană de scris"/verso

Act-notarial-pergament
Ilustrată maximă
"Act notarial scris pe pergament (1557)"
Act-notarial-pergament-verso
Ilustrată maximă
"Act notarial scris pe pergament (1557)"-verso

Tableta-digitala
Ilustrată maximă "Tabletă digitală"

***
Se impune o precizare. Nu am nicio intenţie de a desconsidera rolul publicităţii în societatea contemporană sau meritele profesionale ale organizaţiei în folosul căreia a fost emis acest timbru. Chiar îi admir pentru reuşita lor, dar şi pentru acţiunea de documentare pe care au făcut-o la magazinul filatelic de pe strada  Jean Louis Calderon şi la O.P. Bucureşti 37, cu prilejul punerii în circulaţie a emisiunii. Persoanelor din conducerea Romfilatelia nu le-a păsat niciodată de problemele filateliştilor.
Problema este că nu s-a respectat legea. 

Să auzim de bine!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu