joi, 15 mai 2014

CE ESTE MAXIMAFILIA ŞI CUM REALIZĂM O ILUSTRATĂ MAXIMĂ?

1. Definirea termenilor
Maximafilia reprezintă o modalitate de colecţionare filatelică relativ nouă dar, cu siguranţă, cea mai interesantă şi instructivă. Obiectul colecţionării îl constituie,în exclusivitate, cărţile poştale maxime (Ilustratele maxime).
Ilustrata maximă este produsul reunirii, după reguli stricte, a trei elemente (marcă poştală, carte poştală ilustrată şi ştampilă) între care trebuie să se realizeze concordanţa maxim posibilă de subiect (imagine), de loc şi de timp (dată).
Concordanţa de subiect (imagine) este cerinţa esenţială a unei cărţi poştale maxime şi se realizează între timbru şi ilustraţia cărţii poştale ilustrate (C.P.I.). Este posibil ca această concordanţă să devină triplă, prin elementele grafice de pe ştampilă.
Concordanţa de loc se obţine prin obliterarea ilustratei intr-o  localitate ce are legătură cu subiectul (imaginea) de pe marca poştală şi C.P.I.
Concordanţa de timp (dată) este determinată de obliterarea mărcii poştale în perioada de valabilitate a acesteia, precum şi la o dată semnificativă pentru subiectul mărcii poştale.

2. Cum realizăm o ilustrată maximă?

2.1 Aşadar, avem o marcă poştală care, pentru a putea fi folosită la

Timbru_4-50lei

realizarea unei ilustrate maxime, trebuie să fie valabilă pentru francarea corespondenţei poştale, în perfectă stare şi aplicată pe faţa C.P.I. Nu pot fi folosite mărclle “porto” sau cele preobliterate.

  2.2 Găsim C.P.I. care îndeplineşte condiţiile stabilite de F.I.P.

084-1_Gypsy

 • Dimensiuni: maximum 105/148 mm şi minimum 90/140 mm cu toleranţă de plus-minus 2 mm. Sunt admise şi C.P.I. de dimensiuni mai mari, cu condiţia ca pe o foaie de exponat să se poată monta două piese;

 • Ilustraţia să acopere cel puţin 75% din suprafaţă şi să fie cât mai mult posibil în concordanţă cu subiectul mărcii poştale (cu unul dintre subiecte, dacă timbrul are mai multe subiecte)

 • Să fie în stare bună şi să nu fi fost circulată anterior;

 • Nu pot fi folosite C.P.I. cu imagini multiple;

2.3 Căutăm ştampila poştală pe care s-o folosim pentru obliterarea ilustratei maxime.

 

St_PZ

Aceasta are rolul de a realiza concordanţa de loc şi de timp (uneori şi concordanţa de subiect) şi  poate fi: ştampilă poştală de zi, ştampilă Prima Zi, ştampilă poştală omagială sau ştampilă poştală publicitară (flamă publicitară).

 • Concordanţa de loc presupune ca locul unde se aplică ştampila să fie localitatea ce are legătură directă cu subiectul mărcii şi, implicit, al C.P.I.

 • Realizarea concordanţei de timp ne obligă, în primul rând,  ca data obliterării să fie cuprinsă în perioada în care marca poştală are putere de francare. Totodată, avem în vedere ca data obliterării să fie cât mai semnificativă pentru subiectul mărcii poştale.

 • Ştampilele Prima ZI, cele omagiale ori publicitare cuprind, în majoritatea lor, pe lângă textele de inscripţionare şi elemente grafice ce privesc nemijlocit imaginea (subiectul) de pe marca poştală şi C.P.I. Astfel, asemenea ştampile realizează şi concordanţa de subiect, fapt pentru care sunt foarte căutate de realizatorii de ilustrate maxime.

 3. Iată rezultatul “muncii” noastre!

2015_Cap de tiganca de N Grigorescu

Această carte poştală maximă a fost realizată folosindu-se:

 • Marca poştală cu valoarea nominală de 4,30 lei din emisiunea filatelică “Romii în pictura românească”, pusă în circulaţie la data de 20 februarie 2014. Timbrul este în stare bună şi are putere de francare;
 • Cartea poştală ilustrată editată de I.P.Sibiu, are dimensiunile de 10,5/15 cm., imagine unitară şi nu a fost circulată anterior;
 • Ştampila Prima Zi, pe care este inscripţionat textul
 • “BUCUREŞTI, 20.02.2014, PRIMA ZI A EMISIUNII” cuprizând şi un element grafic ce redă un detaliu din tabloul “Ţiganca de la Ghergani” al lui Nicolae Grigorescu;

Să analizăm calitatea ilustratei maxime

 • Concordanţa de imagine între marca poştală şi C.P.I. este evidentă, pe ambele fiind reprezentată pictura lui Nicolae Grigorescu intitulată “Cap de ţigancă”; din păcate prin ştampila folosită nu s-a putut realiza tripla concordanţă de imagine. Cred că putem să spunem, totuşi, că aici avem o concordanţă de subiect, capul femeii de etnie romă fiind subiectul comun al celor trei elemente, dar această interpretare pare a fi forţată; 
 •  Concordanţa de loc este dată de faptul că obliterarea s-a făcut în Bucureşti, locul de păstrare a tabloului reprezentat pe marca poştală şi pe C.P.I.;
 • Concordanţa de timp  este asigurată de folosirea ştampilei Prima Zi, la data respectivă marca poştală fiind pusă în circulaţie;
Cunoscând regulile de bază ale maximafiliei, cei care “îndrăznesc” să abordeze acest domeniu au la dispoziţie o sferă largă de documentare, cercetare, creaţie şi manifestare a personalităţii lor, iar pasul următor, după realizarea ilustratelor maxime, îl constituie încercarea de a face un exponat.
Să ne dorim succes!
Alex M

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu