marți, 24 martie 2015

Ilustrate maxime din Arad

Anul trecut, la 20 ianuarie, a fost introdusă în circulaţie emisiunea filatelică "Oraşele României: Arad" compusă din patru timbre ce reprezintă în ordinea valorilor nominale:
- Palatul Administrativ (Primăria) - 2,00 lei;
- Catedrala Ortodoxă veche - 2,10 lei;
- Biserica Evanghelică-Lutherană - 3,60 lei;
- Teatrul Clasic „Ioan Slavici” - 14,50 lei.
Pe fiecare timbru este ilustrată şi Stema Municipiului Arad.
Editarea mărcilor poştale s-a făcut în: coală de 32 de timbre; minicoală de 5 timbre şi o vinietă; bloc de 4 timbre (vândut condiţionat în aşa-numitul album filatelic, împreună cu un plic "Prima zi"). 
2011_Arad_Timbre-grupate
Cele patru mărci poştale, cu viniete, ale emisiunii filatelice 
"Oraşele României: Arad" 

2011_Arad
Ştampila "Prima Zi"

Furnizorul român de produse filatelice şi nefilatelice, cunoscut şi sub numele comercial de "Romfilatelia", şi-a păstrat prostul obicei de a confecţiona ştampila prima zi doar pentru Bucureşti, indiferent de tema şi subiectele abordate. De aceea, ilustratele maxime cu timbrele acestei emisiuni filatelice le-am obţinut prin obliterarea lor cu ştampila de zi a Oficiului Poştal Arad 1. Am beneficiat în acest sens de amabilitatea deosebită a domnului Dan Ţoldan, Şeful Oficiului Judeţean de Poştă Arad şi a doamnei diriginte al OP Arad 1, cărora le mulţumesc şi pe această cale.

1. Palatul Administrativ din Arad  a fost construit între anii 1872 și 1875 cu scopul de a adăposti noua administrație locală a orașului. Edificiul impozant a fost proiectat de către celebrul arhitect maghiar Odon Lechner, câștigătorul unui concurs internațional la care au participat 17 arhitecți din marile capitale europene. Clădirea proiectată inițial nu seamănă însă cu cea existentă acum, pentru că, din cauza lipsei banilor, responsabilii vremii au decis ca noul imobil să aibă cu un etaj mai puțin, proiectul fiind modificat în acest sens de arhitectul arădean Francis Pekar. Stilul clădirii îmbină neorenascentismul flamand cu stilul primăriilor medievale târzii. Imobilul este în formă de "U", având un turn central înalt de 54 m. Orologiul din turn, adus din Elveția în anul 1878, are un mecanism care, la oră fixă, cântă Oda Bucuriei de Ludwig van Beethoven. Clădirea este declarată monument istoric (cod LMI AR-II-m-B-00548).
Pentru ilustrata maximă realizată am folosit o carte poştală ilustrată editată de OSETCM, Cod 834/81, Cd. 11044, Foto C. Spitzer, cu marcă fixă imprimată tip "Stema RSR", 40 de bani. Am ales ca obliterarea să se facă la data de 10.01.2015, când s-au împlinit 138 de ani de când Consiliul Municipal a preluat oficial noua clădire a Primăriei Arad, momentul fiind marcat atunci, la 10 ianuarie 1877, printr-o ședință festivă.
2011_Arad_Primaria-2lei
Ilustrată maximă "Palatul Administrativ Arad"

2. Catedrala ortodoxă veche cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezatorul” (24 iunie) a fost construită între anii 1862-1865 sub conducerea arhitectului Anton Ziegler. Cele două turnuri de la fațadă sunt prevăzute cu câte un orologiu pe fiecare latură şi au fost supraînălțate în anul 1904. Biserica a servit drept catedrală a Episcopiei Aradului de la ridicarea sa și până în anul 2009, când Catedrala Sfânta Treime din Arad, construită începând cu 1991, a dobândit statutul de catedrală. Între 1962-1973 a slujit aici, ca episcop de Arad, Teoctist Arăpașu, ulterior patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Ilustrata maximă realizată este obliterată la data de 24.06.2014 (hramul bisericii).
2011_Arad_Catedrala-oxa_2-10lei
Ilustrată maximă "Catedrala Ortodoxă veche din Arad"
2011_Arad_Catedrala-oxa_verso
Ilustrată maximă "Catedrala Ortodoxă veche din Arad"-verso

3. Biserica Evanghelică-Lutherană cunoscută şi sub numele de „Biserica Roşie”, este un monument istoric și de arhitectură din municipiul Arad (cod 080-3.1/1). Edificiul servește drept lăcaș de cult al Bisericii Evanghelice-Luterane din România. Denumirea vine de la finisajul exterior din cărămidă aparent șlefuită. Piatra de temelie a bisericii a fost aşezată pe 15 martie 1905, iar ceremonia de sfinţire a noului lăcaş de cult a aut loc în septembrie 1906Pagubele suferite în cursul războiului au fost reparate în 1956, cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a existenţei bisericii. Intervenţii mai mici au avut loc între 1981-1982, iar o reabilitare generală în perioada 1992-1994.
Ilustrata maximă foloseşte un suport, realizare personală, tipărit la Lucky superstar-Bucureşti, iar obliterarea s-a făcut la 16.03.2015 (data de 15 martie a fost într-o duminică, zi în care oficiile poştale nu au program de lucru).
2011_Arad_Biserica-Rosie_3-60lei
Ilustrată maximă "Biserica Roşie din Arad"
4. Teatrul Clasic „Ioan Slavici” a fost construit între anii 1872-1874, în stil neoclasic. A fost inaugurat la 21 septembrie 1874 in prezenţa împăratului Franz Iozef însoțit de prinții Albrecht, Iosif și Johann. În perioada 1958-1960 au avut loc importante lucrări de modernizare, în timpul cărora s-a realizat actuala fațadă a clădirii.
Pentru ilustrata maximă am folosit o carte poştală ONT-PUBLITURISM având codul 1647/1986. Data obliterării: 20.09.2014 (sâmbătă), cu prilejul aniversării a 140 de ani de la inaugurarea teatrului. 
2011_Arad_Teatrul_14-50lei
Ilustrată maximă "Teatrul Clasic Ioan Slavici"

5. Stema Municipiului Arad a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 790 din 27 septembrie 1999. În anexa 1 din această Hotărâre se arată:
“Stema Minicipiului Arad se compune dintr-un scut tăiat de un brâu îngust, undat, de argint. În partea superioară, pe fond de azur, două cetăţi crenelate, de argint, iar deasupra acestora un braţ în armură ţinând în mână o sabie, toate din acelaşi metal.
   În partea superioară, pe o eşarfă albă, s-a scris cu litere negre deviza "VIA VERITAS VITA".
   În câmpul inferior, pe fond roşu, însemnele Episcopatului: mitra şi crucea încrucişate cu cârje; de sub mitră ies două omofoare de argint. Totul este profilat pe conturul unei cărţi deschise.
   Scutul este timbrat de o coloană murală de argint formată din şapte turnuri crenelate.
Semnificaţia elementelor însumate:   
    - compoziţia evocă istoria aşezării, precum şi faptul că vestigiile arheologice dovedesc existenţa ei anterior atestării documentare (secolul XIII);
    - construcţiile atestă permanenta luptă de apărare;
    - elementele din câmpul inferior relevă rolul Episcopiei Ortodoxe din Arad în lupta de emancipare naţională.”
Ilustrata maximă a fost realizată cu marca poştală având valoarea nominală de 2,00 lei. Suportul este tipărit la FullColor-Bucureşti. Pentru obiterare am ales data de 22.08.2014, care marchează momentul istoric din anul 1834 când Aradul a obținut statutul de Oraș Liber Regesc.
2011_Arad_Stema_2lei
Ilustrată maximă "Stema Municipiului Arad"

Surse de informare:

2 comentarii: