joi, 30 iulie 2015

Ilustrate maxime de Ziua Mărcii Poştale Româneşti

Anul acesta, tradiţionala emisiune filatelică "Ziua Mărcii Poştale Româneşti", pusă in circulaţie la 15 iulie, este dedicată împlinirii a 130 de ani de la recunoaşterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Emisiunea se compune dintr-un timbru cu valoarea nominală de 5,00 lei, o coliţă dantelată (8,10 lei) şi un bloc de două timbre nedantelate (vâdut condiţionat într-un aşa numit album filatelic, împreună cu un plic Prima zi cu ştampilă "aurită"; totul la preţul de 139 de lei). A fost realizată şi o ilustrată maximă.
Marca poştală este machetată în coli de 32 de timbre şi minicoli de 8 timbre + o vinietă.
Pe timbrul de 5 lei este reprodusă imaginea proiectului Catedralei Mântuirii Neamului alături de elemente ale Crucii Patriarhale. Marca poştală a coliţei conţine, de asemenea, proiectului noii Catedrale, împreună cu Emblema Patriarhiei şi o parte din Tomosul de recunoaştere a Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

Timbre cu vinietă
Coliţa dantelată
Ştampila Prima Zi

Biserica Ortodoxă Română a luat fiinţă în anul 1872 prin desprinderea Mitropoliei Ungrovlahiei şi Mitropoliei Moldovei de sub ascultarea canonică a Patriarhiei de Constantinopol şi ridicarea mitropolitului Ungrovlahiei, totodată arhiepiscop de Bucureşti, în rangul de mitropolit-primat al României.
După proclamarea independenţei de stat a României (9 mai 1877), au urmat tratative cu Patriarhia de Constantinopol în vederea recunoaşterii autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Această recunoaştere a fost acordată pe 25 aprilie 1885 de patriarhul ecumenic Ioachim al IV-lea. 
La data de 4 februarie 1925, Sfântul Sinod a hotărât să înfiinţeze Patriarhia Ortodoxă Română. Legea pentru înfiinţarea patriarhiei a fost promulgată la 25 februarie 1925, iar pe 1 noiembrie 1925 a avut loc înscăunarea lui Miron Cristea ca primul Patriarh al României. 
Sursa: http://www.revistaortodoxa.ro/?p=1399

Timbrul şi coliţa au un bun potenţial maximafil, dar ştampila Prima Zi este machetată total neinspirat şi nu ne ajută să obţinem ilustrate maxime de calitate foarte bună (cu triplă concordanţă).

1. Ilustrată maximă realizată de Romfilatelia: Catedrala Mântuirii Neamului (proiect de arhitectură). 

Proiect_Catedrala

2. Ilustrată maximă "Catedrala Mântuirii Neamului (proiect)". Realizare personală. Cartea poştală este tipărită la Tipografia Cărţilor Bisericeşti.

2072_Catedrala-proiect_2

3. Ilustrată maximă "Emblema Patriarhiei". Realizare personală. Suportul a fost tipărit la FullColor, Bucureşti

2072-Emblema Patriarhiei

4. Ilustrată maximă "Crucea Patriarhală, simbol al Patriarhiei Române". Realizare personală. Suportul a fost tipărit la FullColor, Bucureşti

2072-Crucea patriarhala

Să auzim de bine!
Alex M

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu