miercuri, 2 iulie 2014

2 IULIE 2014 - 510 ani de la moartea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt

“Într-însul găsise poporul românesc cea mai deplină şi mai curată icoană a sufletului său: cinstit şi harnic, răbdător fără să uite şi viteaz fără cruzime, straşnic în mânie şi senin în iertare, răspicat şi cu măsură în grai, gospodar şi iubitor al lucrurilor frumoase, fără nici o trufie în faptele sale, care i se par că vin printr-însul de aiurea şi de mai sus”.
                                                                                                                                           N. Iorga
 
Ştefan cel Mare, fiul lui Bogdan al II-lea (1449-1451) şi al soţiei sale Oltea, s-a născut probabil în anul 1438, şi a murit la 2 iulie 1504. A fost Domn al Moldovei între anii 1457 și 1504, având o domnie neobişnuit de lungă pentru acele vremuri. Calităţile sale de organizator, protector al culturii şi apărător al ortodoxiei, de diplomat şi conducător de oşti, au fost recunoscute, atât pe pe plan intern cât şi extern, încă din timpul vieţii sale. Conform tradiţiei populare, voievodul este numit „cel Sfânt”, iar această credinţă străveche a fost consacrată în mod oficial, în luna iunie 1992, prin decizia de canonizare a lui Ştefan cel Mare adoptată de către Sfântul Sinodul al Bisericii Ortodoxe Române.


Stefan_Suceava_PB
Ilustrată maximă
 "500 de ani de la moartea lui :Ştefan cel Mare şi Sfânt"
Această ilustrată maximă a fost realizată de Asociaţia Filateliştilor Suceava, folosindu-se marca poştală cu valoarea nominală de 16.000 de lei din seria “Binecredinciosul voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”, apărută la data de 16.06.2004, şi cartea poştală ilustrată cu elementele de identificare arătate în fotografia de mai jos. Obliterarea s-a făcut cu o ştampilă poştală ocazională care prezintă, ca imagine, portretul domnitorului (triplă concordanţă) şi cuprinde textul “1504 – 2004, Ştefan cel Mare – 500 de ani de la moarte”. Ştampila a fost aplicată la oficiul poştal Suceava 7, cod poştal 720231, la data de 02.07.2004. În prezent, ca urmare a “reformei” din Poşta Română, acesta este un ghişeu exterior al oficiului poştal Suceava 6. 
Stefan_Suceava_verso_PB

Şi cartea poştală maximă pe care o prezint în continuarea fost realizată la Suceava, aplicându-se aceeaşi ştampilă ocazională, din data de 02.07.2004. Problema este că timbrul folosit a apărut cu 11 ani înainte (valoarea de 75 de lei din emisiunea filatelică “Icoane – Sfinţi”, pusă în circulaţie la 31.08.1993). Cu toate că la 01.07 2004 marca poştală avea putere de francare (se respectă condiţia concordanţei de timp), totuşi perioada mare trecută de la apariţia ei până la obliterare face ca valoarea maximafilă a ilustratei maxime să fie redusă.
 Stefan_Suceava-detaliu_PB

Suportul folosit are elementele de identificare ce se văd în imaginea de mai jos.
Stefan_Suceava-detaliu_verso_PB

Să auzim de bine!
Alex M
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu