sâmbătă, 7 iunie 2014

ILUSTRATE MAXIME–150 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi a României <<MAXIMUM CARDS - 150 years since the establishment of the Romanian Court of Accounts>>

La data de 6 iunie 2014 a fost pusă în circulaţie emisiunea de mărci poştale dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi a României. Despre istoricul acestei instituţii puteţi citi aici.
Seria se compune din două timbre, de 2,40 şi 4.50 lei, şi o coliţă danteletă cu valoarea nominală de 14,50 lei. Toate timbrele au un bun potenţial filatelic, dar mesajul pe care-l transmit este limitat deoarece imaginile reprezentate pe ele se repetă, chiar supărător. S-a manifestat, din nou, vechiul şi prostul obicei al instituţiei care răspunde de emitere mărcilor poştale de a pune în circulaţie multe timbre dar fără informaţii consistente şi cu valori foarte mari! Posibil să mă refer mai pe larg la aceste aspecte într-o postare viitoare. 
Astfel, pe marca de 2,40 lei este reprezentată sigla Curţii de Conturi. Timbrul de 4,50 lei are ca imagine portretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza alături de sigla Curţii. La fel şi cel de pe coliţă.
Folosind aceste timbre, precum şi Ştampila Prima Zi (ŞPZ) pusă la dispoziţia doritorilor la oficiul poştal Bucureşti 37, au fost realizate câteva ilustrate maxime. În continuare am postat patru dintre ele, primele două fiind creaţia Asociaţiei Filateliştilor din Bucureşti. Celelalte două sunt realizări personale.
***
<<Shortly after the Union of the Romanian Principalities, on the 24th of January 1864, Ruler Alexandru  loan Cuza, an initiator of various progressive transformations, was promulgating the new law establishing the Court of Accounts institution that took over all the files and records of the former Ministry of Control, which had been abolished. 
On this celebratory occasion, Romfilatelia introduces into circulation the postage stamps issue 150 years since the establishment of the Romanian Court of Accounts, consisting of three values.The postage stamp with the face value of lei 2.40 depicts the logo of the Romanian Court of Accounts. On the postage stamp of the souvenir sheet (lei 14,50) and on the series' postage stamp, with the face value of lei 4.50, is depicted the portrait of Ruler Alexandru loan Cuza, during whose rule the foundation degree of the High Court of Accounts was issued.
Below there are shown some maximum cards created with these postage stamps (listing 2026 and 2026a / 2014), cancelled on first day of issue 6 June 2014.>>
***

Cuza1
Ilustrată maximă A. I. Cuza, gravură de Carol Popp
de Szathmari; tiparul: FullColor-Bucureşti  

<<Maximum Card A.I.Cuza, 
etching by Carol Popp
de Szathmari; 
printed
FullColor-Bucharest>>

Cuza2
Ilustrată maximă A. I. Cuza, fotografie de Carol Popp
de Szathmari; tiparul: FullColor-Bucureşti  

<<Maximum Card A.I.Cuza, Photo of Carol Popp
de Szathmari; 
printed 
FullColor-Bucharest>>

Cuza3
Ilustrată maximă cu sigla Curţii de Conturi
şi A. I. Cuza; 
tiparul: FullColor-Bucureşti  
<< Logo 
Court of Accounts & A.I.Cuza Maximum Card; 
printed FullColor-Bucharest>>

Suportul folosit are ca imagine moneda din aur (avers şi revers), cu valoarea de 100 de lei, lansată în circuitul numismatic de Banca Naţională a României cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi. Ilustrata maximă are triplă concordanţă de imagine pentru imaginea siglei Curţii de Conturi şi concordanţă de subiect pentru domnitorul Cuza. 
<<The postcard image is the gold coin (obverse and reverse) issued by the National Bank of Romania on the occasion of the 100th anniversary of the establishment of the Court of Accounts. The picture offers the best possible concordance with both subjects of the postal stamp. The picture offers the best possible concordance with both subjects of the postal stamp. There is triple concordance on the logo of the Court of Auditors image and  double concordance regarding Prince Cuza image>>


Sigla
Ilustrată maximă cu sigla Curţii de Conturi
tiparul: FullColor-Bucureşti  
<<Court of Accounts logo Maximum Card; 
printed 
FullColor-Bucharest>>

Cartea poştală are ca imagine reversul monedei din argint, cu valoarea de 20 de lei, lansată în circuitul numismatic de BNR pentru a aniversa cei 150 de ani ai Curţii de Conturi a României.
<<The postcard image is reverse silver coin issued by the National Bank of Romania
on the occasion of the 100th anniversary of the establishment of the Court of Auditors>>

Alex MNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu